β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Ice Cherry

10 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8.6 мл (86%)
Всего аромата
1.4 мл (14%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% PG
0.63
0.65
6.25
Пропиленгликоль (PG)
0.98
1.01
9.75
Глицерин (VG)
7
8.83
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание