β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
4.5 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
22.2 мл (74%)
Всего аромата
7.8 мл (26%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.35
1.4
4.5
Пропиленгликоль (PG)
2.85
2.95
9.5
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание