β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Coconut Jam Cake

80 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
69.6 мл (87%)
Всего аромата
10.4 мл (13%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
100% VG
6.67
8.41
8.33
Пропиленгликоль (PG)
9.6
9.95
12
Глицерин (VG)
53.33
67.25
66.67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание