β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Coconut Jam Cake

50 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
43.5 мл (87%)
Всего аромата
6.5 мл (13%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
100% VG
4.17
5.25
8.33
Пропиленгликоль (PG)
8.5
8.81
17
Глицерин (VG)
30.83
38.88
61.67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание