β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Cupcake

80 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
68 мл (85%)
Всего аромата
12 мл (15%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 18 мг
100% VG
6.67
8.41
8.33
Пропиленгликоль (PG)
8
8.29
10
Глицерин (VG)
53.33
67.25
66.67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание