β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
50 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
43 мл (86%)
Всего аромата
7 мл (14%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
1.5
1.89
3
Пропиленгликоль (PG)
5.5
5.7
11
Глицерин (VG)
36
45.4
72
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание