β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
300 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
264.3 мл (88.1%)
Всего аромата
35.7 мл (11.9%)
Настой
4 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
114.3
118.45
38.1
Глицерин (VG)
150
189.15
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание