β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Melon Frost

30 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
23.85 мл (79.5%)
Всего аромата
6.15 мл (20.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.2
1.24
4
Пропиленгликоль (PG)
1.65
1.71
5.5
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание