β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Hey, Wake Up!

60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
49.2 мл (82%)
Всего аромата
10.8 мл (18%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
1.8
2.07
3
Пропиленгликоль (PG)
30.3
31.4
50.5
Глицерин (VG)
17.1
21.56
28.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание