β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Summer Blast

50 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
41.25 мл (82.5%)
Всего аромата
8.75 мл (17.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2
2.07
4
Пропиленгликоль (PG)
4.25
4.4
8.5
Глицерин (VG)
35
44.14
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание