β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bad Drip Farley's

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
21.9 мл (73%)
Всего аромата
8.1 мл (27%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
12.9
13.37
43
Глицерин (VG)
9
11.35
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание