β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
24.3 мл (81%)
Всего аромата
5.7 мл (19%)
Настой
7 дней
grade4group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
15.3
15.86
51
Глицерин (VG)
9
11.35
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание