β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Strawberry Fog

30 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
24 мл (80%)
Всего аромата
6 мл (20%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
1.25
1.3
4.17
Пропиленгликоль (PG)
1.75
1.81
5.83
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание