β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pistachio Ry4 Kf5

45 мл
Крепость
10 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
39.96 мл (88.8%)
Всего аромата
5.04 мл (11.2%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
4.5
5.17
10
Пропиленгликоль (PG)
8.46
8.77
18.8
Глицерин (VG)
27
34.05
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание