β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
47.4 мл (79%)
Всего аромата
12.6 мл (21%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.2
1.24
2
Пропиленгликоль (PG)
22.2
23.01
37
Глицерин (VG)
24
30.26
40
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание