β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
92 мл (92%)
Всего аромата
8 мл (8%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
6
6.22
6
Пропиленгликоль (PG)
44
45.6
44
Глицерин (VG)
42
52.96
42
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание