β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Wild Strawberry

10 мл
Крепость
50 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
8.7 мл (87%)
Всего аромата
1.3 мл (13%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
5
6.31
50
Пропиленгликоль (PG)
3.7
3.83
37
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание