β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

manzana acida

10 мл
Крепость
8 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
9.32 мл (93.2%)
Всего аромата
0.68 мл (6.8%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
0.8
0.92
8
Пропиленгликоль (PG)
1.92
1.99
19.2
Глицерин (VG)
6.6
8.32
66
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание