β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bisky Butter

100 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
90.2 мл (90.2%)
Всего аромата
9.8 мл (9.8%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
4
4.15
4
Пропиленгликоль (PG)
16.2
16.79
16.2
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание