β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bisky Butter

60 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
54.12 мл (90.2%)
Всего аромата
5.88 мл (9.8%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.4
2.49
4
Пропиленгликоль (PG)
6.72
6.96
11.2
Глицерин (VG)
45
56.75
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание