β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

raspberry cream

10 мл
Крепость
8 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
9 мл (90%)
Всего аромата
1 мл (10%)
Настой
15 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
50% PG / 50% VG
0.8
0.92
8
Пропиленгликоль (PG)
1.6
1.66
16
Глицерин (VG)
6.6
8.32
66
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание