β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
55.26 мл (92.1%)
Всего аромата
4.74 мл (7.9%)
Настой
20 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
2.4
2.49
4
Пропиленгликоль (PG)
7.86
8.15
13.1
Глицерин (VG)
45
56.75
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание