β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Boosted Caramel Apple

15 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
12.75 мл (85%)
Всего аромата
2.25 мл (15%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
3.75
3.89
25
Глицерин (VG)
9
11.35
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание