β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
200 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
154 мл (77%)
Всего аромата
46 мл (23%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
100% PG
8.33
8.64
4.17
Пропиленгликоль (PG)
85.67
88.78
42.83
Глицерин (VG)
60
75.66
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание