β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
54 мл (90%)
Всего аромата
6 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
descriptionwamaire
g_translate
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
12
12.44
20
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание