β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Super Sayan

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
60/40
Всего основы
26.4 мл (88%)
Всего аромата
3.6 мл (12%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
13.5
13.99
45
Глицерин (VG)
12
15.13
40
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание