β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
78.5 мл (78.5%)
Всего аромата
21.5 мл (21.5%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 54 мг
100% PG
3.7
3.84
3.7
Пропиленгликоль (PG)
4.8
4.97
4.8
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание