β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
60 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
48 мл (80%)
Всего аромата
12 мл (20%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1.8
1.87
3
Пропиленгликоль (PG)
4.2
4.35
7
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание