β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cool Mango

60 мл
Крепость
1.5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
50.55 мл (84.25%)
Всего аромата
9.45 мл (15.75%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
1.5
Пропиленгликоль (PG)
7.65
7.93
12.75
Глицерин (VG)
42
52.96
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание