β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Raz Cheesecake

30 мл
Крепость
12 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
28.2 мл (94%)
Всего аромата
1.8 мл (6%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% PG
7.5
7.77
25
Пропиленгликоль (PG)
1.2
1.24
4
Глицерин (VG)
19.5
24.59
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание