β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.8 мл (86%)
Всего аромата
4.2 мл (14%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
70% PG / 30% VG
0.9
0.99
3
Пропиленгликоль (PG)
4.17
4.32
13.9
Глицерин (VG)
20.73
26.14
69.1
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание