β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

لمون بالنعناع

10 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
9.73 мл (97.3%)
Всего аромата
0.27 мл (2.7%)
grade5group1
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.4
0.41
4
Пропиленгликоль (PG)
3.33
3.45
33.3
Глицерин (VG)
6
7.57
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание