β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Sicilian Blue

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
45/55
Всего основы
8.7 мл (87%)
Всего аромата
1.3 мл (13%)
Настой
14 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
3.2
3.32
32
Глицерин (VG)
5.5
6.94
55
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание