β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Vainilla Cremosa

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
22.8 мл (76%)
Всего аромата
7.2 мл (24%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
3.9
4.04
13
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание