β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cool Water-Berry

30 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
25.2 мл (84%)
Всего аромата
4.8 мл (16%)
Настой
21 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
4.2
4.35
14
Глицерин (VG)
21
26.48
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание