β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Pinacolada

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
70/30
Всего основы
8 мл (80%)
Всего аромата
2 мл (20%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
5
5.18
50
Глицерин (VG)
3
3.78
30
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание