β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Snake Oil 🐍

100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
89 мл (89%)
Всего аромата
11 мл (11%)
Настой
1 день
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
30% PG / 70% VG
15
17.9
15
Пропиленгликоль (PG)
14.5
15.03
14.5
Глицерин (VG)
59.5
75.03
59.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание