β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Cereal Fruits

20 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
15 мл (75%)
Всего аромата
5 мл (25%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
3
Пропиленгликоль (PG)
0.4
0.41
2
Глицерин (VG)
14
17.65
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание