β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
28.2 мл (94%)
Всего аромата
1.8 мл (6%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
50% PG / 50% VG
1.67
1.91
5.56
Пропиленгликоль (PG)
6.37
6.6
21.22
Глицерин (VG)
20.17
25.43
67.22
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание