β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
10 мл
Крепость
5 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
9.2 мл (92%)
Всего аромата
0.8 мл (8%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 48 мг
100% VG
1.04
1.31
10.42
Пропиленгликоль (PG)
2.2
2.28
22
Глицерин (VG)
5.96
7.51
59.58
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание