β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Beach Drink

30 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
26.25 мл (87.5%)
Всего аромата
3.75 мл (12.5%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.9
0.93
3
Пропиленгликоль (PG)
7.35
7.62
24.5
Глицерин (VG)
18
22.7
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание