β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
100 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
94 мл (94%)
Всего аромата
6 мл (6%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3
3.11
3
Пропиленгликоль (PG)
31
32.13
31
Глицерин (VG)
60
75.66
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание