β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Tropical Mandala

60 мл
Крепость
6 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
52.2 мл (87%)
Всего аромата
7.8 мл (13%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% VG
3.6
4.54
6
Пропиленгликоль (PG)
10.2
10.57
17
Глицерин (VG)
38.4
48.42
64
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание