β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Lechee Iceberg

60 мл
Крепость
2.2 мг
PG/VG
20/80
Всего основы
54 мл (90%)
Всего аромата
6 мл (10%)
Настой
5 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 70 мг
30% PG / 70% VG
1.89
2.25
3.14
Пропиленгликоль (PG)
5.43
5.63
9.06
Глицерин (VG)
46.68
58.86
77.8
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание