β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Jolly Fogger

30 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
27.15 мл (90.5%)
Всего аромата
2.85 мл (9.5%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
50% PG / 50% VG
1.67
1.91
5.56
Пропиленгликоль (PG)
5.32
5.51
17.72
Глицерин (VG)
20.17
25.43
67.22
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание