β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Jolly Fogger

30 мл
Крепость
4 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
26.4 мл (88%)
Всего аромата
3.6 мл (12%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
50% PG / 50% VG
1.67
1.91
5.56
Пропиленгликоль (PG)
7.57
7.84
25.22
Глицерин (VG)
17.17
21.65
57.22
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание