β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Jolly Fogger

30 мл
Крепость
4.8 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
25.43 мл (84.75%)
Всего аромата
4.58 мл (15.25%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 72 мг
50% PG / 50% VG
2
2.3
6.67
Пропиленгликоль (PG)
6.42
6.66
21.42
Глицерин (VG)
17
21.44
56.67
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание