β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
900 мл
Крепость
3 мг
PG/VG
25/75
Всего основы
742.5 мл (82.5%)
Всего аромата
157.5 мл (17.5%)
Настой
7 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 250 мг
100% PG
10.8
11.19
1.2
Пропиленгликоль (PG)
56.7
58.76
6.3
Глицерин (VG)
675
851.18
75
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание