β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Double Apple Merengue MonPie

5 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
4.5 мл (90%)
Всего аромата
0.5 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
1.25
1.3
25
Глицерин (VG)
3.25
4.1
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание