β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Dew Double Apple

10 мл
Крепость
0 мг
PG/VG
35/65
Всего основы
8.9 мл (89%)
Всего аромата
1.1 мл (11%)
Настой
2 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Пропиленгликоль (PG)
2.4
2.49
24
Глицерин (VG)
6.5
8.2
65
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание