β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Bust A Nut

100 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
80 мл (80%)
Всего аромата
20 мл (20%)
Настой
3 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
1
1.04
1
Пропиленгликоль (PG)
9
9.33
9
Глицерин (VG)
70
88.27
70
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание