β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

WAEVA REMIX PV

123 мл
Крепость
2.5 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
117.1 мл (95.2%)
Всего аромата
5.9 мл (4.8%)
Настой
22 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.08
3.19
2.5
Пропиленгликоль (PG)
40.22
41.68
32.7
Глицерин (VG)
73.8
93.06
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание