β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

WAEVA REMIX PV

123 мл
Крепость
2.5 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
115.16 мл (93.63%)
Всего аромата
7.84 мл (6.37%)
Настой
22 дня
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
3.08
3.19
2.5
Пропиленгликоль (PG)
38.29
39.68
31.13
Глицерин (VG)
73.8
93.06
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание