β
Beta version. Please use Feedback to report any issues
30 мл
Крепость
2 мг
PG/VG
50/50
Всего основы
27 мл (90%)
Всего аромата
3 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 100 мг
100% PG
0.6
0.62
2
Пропиленгликоль (PG)
11.4
11.81
38
Глицерин (VG)
15
18.92
50
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание