β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Milk & Cookies

50 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
40/60
Всего основы
45 мл (90%)
Всего аромата
5 мл (10%)
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 36 мг
100% PG
1.39
1.44
2.78
Пропиленгликоль (PG)
13.61
14.11
27.22
Глицерин (VG)
30
37.83
60
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание