β
Beta version. Please use Feedback to report any issues

Creamy Peaches

10 мл
Крепость
1 мг
PG/VG
30/70
Всего основы
8.5 мл (85%)
Всего аромата
1.5 мл (15%)
Настой
10 дней
grade0group0
gradegradegradegradegrade
Основа
мл
г
%
Никотин 20 мг
50% PG / 50% VG
0.5
0.57
5
Пропиленгликоль (PG)
1.25
1.3
12.5
Глицерин (VG)
6.75
8.51
67.5
Ароматизаторы
%

Объем

Примечание